Zamówienie prenumeraty

Prosimy o przysłanie szczegółowych informacji (m.in. cennika), dotyczących prenumeraty tygodniowego biuletynu informacyjnego „Polish Real Estate Market”, wraz z przykładowymi numerami i listami teleadresowymi.

Wersja językowa

TokenZmień
Pola wymagane

Warunki prenumeraty serwisu informacyjnego „Polish Real Estate Market”, obowiązujące przy zawieraniu umowy:

  • Wydawca upoważnia zamawiającego prenumeratę do korzystania z serwisu „Polish Real estate Market” wyłącznie na własne potrzeby i tylko na terenie komórki organizacyjnej działającej pod adresem podanym na niniejszym formularzu zamówienia. Oznacza to w szczególności, że bez pisemnej zgody Wydawcy Prenumerator nie posiada prawa udostępniania całości lub części serwisu ani osobom trzecim, ani swoim pozostałym jednostkom organizacyjnym.
  • Prenumerator nie jest uprawniony do kopiowania ani przesyłania dalej otrzymywanego serwisu, z wyjątkiem jednej kopii lub wydruku wykonanego dla celów archiwalnych. Sposób wykorzystania tychże podlega ograniczeniom wymienionym w punkcie 1. Na specjalne życzenie Prenumeratora Wydawca bezpłatnie dostarczy kopię serwisu pocztą.
  • W przypadku dystrybucji elektronicznej Wydawca jest odpowiedzialny za wysłanie serwisu na adres Prenumeratora z nadawczego serwera pocztowego. Nie ponosi natomiast odpowiedzialności za odrzucenie przesyłki przez serwer odbiorczy lub któryś z serwerów pośrednich. W przypadku nieotrzymania serwisu w terminie Prenumerator jest obowiązany do każdorazowego powiadomienia Wydawcy o tym fakcie, w celu powtórzenia wysyłki. W przeciwnym wypadku usługę uważa się za wykonaną.
  • Odbiorca serwisu może zrezygnować z prenumeraty w trakcie okresu zamówienia. Koszt opłaconych serwisów, licząc od dnia dostarczenia rezygnacji, zostanie zwrócony po potrąceniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 25% wartości zamówienia.
  • O ile Prenumerator pisemnie nie wypowie subskrypcji najpóźniej na 1 miesiąc przed terminem jej zakończenia, zostanie ona automatycznie przedłużona o kolejny okres, identyczny z tym, na który była zawarta poprzednio.
Biuro:

Polish Real Estate Market
ul. Kobiałka 58E, 03-044 Warszawa

Kontakt:

tel. (+48) 5000 614 14
e-mail: prenumerata@prem.pl

Formularz kontaktowy
Pola wymagane