Piotr Bujnowski is going to design research-teaching building with area of 14,000 sqm in Warsaw for UW

Planned investment

Biuro Piotr Bujnowski Architekt wygrało konkurs architektoniczny, zorganizowany przez Grupę Doradczą Sienna na zlecenie Uniwersytetu Warszawskiego, na opracowanie koncepcji budynku naukowo-dydaktycznego w Kampusie Ochota przy ul. Żwirki i Wigury oraz ul. Banacha. Plany inwestora zakładają realizację, kosztem maksymalnie 116,8 mln zł brutto, obiektu o powierzchni 14 tys. m2 (bez garażu podziemnego), który będzie przeznaczony na siedzibę Wydziałów Psychologii, Kognitywistyki i Psychofizjologii. Drugą lokatę w postępowaniu zdobył Marek Budzyński Architekt,
a trzecie miejsce zajęła spółka Are Stiasny & Wacławek. Jury przyznało także dwa wyróżnienia pracowniom JEMS Architekci oraz WXCA. ■

Office:

Polish Real Estate Market
ul. Kobiałka 58E, 03-044 Warszawa

Contact:

tel. (+48) 69 41 888 88
e-mail: prenumerata@prem.pl

Contact form
Required fields